Hoge Raad over box 3: beleggers hoeven minder belasting te betalen

De Hoge Raad heeft beslist dat beleggers enkel en alleen belasting hoeven te behalen over het werkelijke rendement. Dit betekent dat als je bent aangeslagen op basis van het fictieve rendement welke hoger is dan het werkelijk rendement dan betaal je minder belasting. 

De Hoge Raad heeft donderdag uitspraak gedaan over de belasting op inkomen uit sparen en beleggen na de invoering van de Wet rechtsherstel box 3. Deze wet kwam na een uitspraak in 2021 waarin werd bepaald dat de belasting die vanaf 2017 werd geheven, in strijd was met Europese regels. Daarom moest de overheid mensen die te veel belasting hadden betaald, compenseren.

De overheid heeft het geschatte rendement voor spaarders en beleggers die op tijd bezwaar maakten tegen hun belastingaanslagen tussen 2017 en 2020 opnieuw berekend. Als dit nieuwe rendement lager was dan eerst gedacht, kregen zij geld terug. Sommige beleggers waren het hier niet mee eens en vonden dat de overheid het werkelijke rendement moest gebruiken in plaats van een geschat rendement.

Volgens de nieuwe wet wordt de belasting in box 3 berekend op basis van geschat rendement op spaargeld en andere beleggingen zoals aandelen en vastgoed. Het geschatte rendement op spaargeld is laag, omdat de rente op spaarrekeningen de afgelopen jaren bijna niets was. Voor andere beleggingen wordt een gemiddeld rendement over meerdere jaren gebruikt, dat varieerde van 5,37% in 2017 tot 6,17% in 2023.

Soms kan dit geschatte rendement sterk verschillen van wat beleggers werkelijk verdienen. Bijvoorbeeld, in 2022 daalde de AEX-index met 13,65%, terwijl de Belastingdienst een positief rendement van 5,53% gebruikte voor de belastingaanslag. In 2021 gebeurde het tegenovergestelde: de AEX steeg met 27,75%, maar de Belastingdienst rekende met een rendement van 5,59%.

De Hoge Raad heeft nu bepaald dat als het werkelijke rendement uit sparen en beleggen, minus de betaalde rente, lager is dan het geschatte rendement in de aanslag, belastingplichtigen dit bij de Belastingdienst kunnen aangeven. De Belastingdienst moet dan de belasting verlagen.

Benieuwd naar de verhuurwaarde van je woning?

Bereken via ons gratis je verhuurprijs!

Doe de gratis aanvraag