Regels bij verhuren van een woning

Regels, regels en nog meer regels

Bij het verhuren van een studio, appartement en/of woning in Nederland komt er veel bij kijken. Er zijn verschillende regels die gelden bij de verhuur. Zo zijn er regels met betrekking tot de hoogte van de verhuurprijs, het huurcontract, het onderhouden van een woning, de belasting over de huurinkomsten. Hieronder vindt u de regels bij het verhuren van een woonruimte.

 1.  Huurprijs 
  Voor de huurprijs kan onderscheid worden gemaakt in de ”vrije sector” en “sociale sector”. Bij sociale huur wordt er gekeken naar de puntentelling. Bij deze puntentelling nemen ze alles mee wat met jouw huis te maken heeft en in het huis aan meubels etc. staan. Zo krijg je punten voor onder andere de WOZ-waarde, de oppervlakte, keuken, verwarming, energielabel, sanitair en woonomgeving. Al deze punten worden bij elkaar opgeteld en komt er een huurprijs uitgerold. Bij voldoende punten valt de woning onder de vrije sector. Huurwoningen in de vrije sector zijn van het puntensysteem uitgesloten. 

  Een keer per jaar moet de huurder een servicekostenoverzicht ontvangen, uiterlijk binnen 6 maanden na het verstrijken van het jaar. 

 2. Huurcontract 
  Eenmalig een huurder gevonden? het is nu belangrijk dat alles goed wordt vastgelegd in de huurovereenkomst. Er zijn verschillende soorten contracten, zoals bepaalde tijd, onbepaalde tijd, diplomatenclausule, etc. Elk contract heeft andere rechten en plichten voor een huurder en verhuurder. 

 3. Woning goed onderhouden
  Als verhuurder is het verplicht om de woonruimte in geode staat van onderhoud aan te bieden. Ook is het van belang om noodzakelijke reparaties uit te voeren. Kleine reparaties zoals het repareren van een slot of het vervangen van een lamp, vallen niet onder de taken van de verhuurder. De huurder is hiervoor verantwoordelijk. Al het overige onderhoud aan de woning dient de verhuurder te betalen. Hierbij moet u denken aan het onderhoud van de Cv-installatie of het repareren van lekkages aan het dak. Uiteraard is de huurder zelf verantwoordelijk voor schade die de huurder zelf veroorzaakt. 

  Bij woningverbetering is het soms mogelijk om de huurprijs te verhogen. Hier zijn wel regels aan verbonden en er dient ook overleg plaats te vinden met de huurder. 

Benieuwd naar de verhuurwaarde van je woning?

Bereken via ons gratis je verhuurprijs!

Doe de gratis aanvraag