Weinig steun voor middenhuur plannen bij de grote partijen

De middenhuur plannen van Hugo de Jonge om de vrije sector-grens van het puntensysteem te verhogen van 141 naar 187 punten dreigen te sneuvelen in de kamer. De grote partijen, die momenteel nog volop aan het formeren zijn, zetten hun vraagtekens bij de effectiviteit van het plan.

VVD: Wet moet van tafel
VVD-woordvoerder Peter de Groot gebruikt duidelijke woorden: 'De VVD is er voor om excessieve huren aan banden te leggen, maar het voorliggende wetsvoorstel slaat daarin door en is bovendien onnodig complex. Daardoor zullen investeerders afhaken en eindig je met veel minder huurwoningen.'

De VVD'er pleit voor een Duits model waarbij een huurplafond geldt op basis van een gemiddelde huur in een regio. 'Dat staat wel erg ver af van wat er nu ligt.'

PVV: Stapeling van maatregelen zorgt voor krimp huurwoningen
Tweede Kamer lid namens de PVV Barry Madlener reageert: ‘Er is een behoefte aan middenhuurwoningen, maar de stapeling van maatregelen zorgt voor een ongewenst neveneffect. Namelijk krimp van het aantal huurwoningen. Dat is precies wat we niet voor ogen hebben,'

Madlender stelt dat beleggers door deze maatregel afhaken vanwege het dalende rendement en het aanbod in de vrije huursector juist daalt.

NSC: 'Boefjes aanpakken, maar investeerders niet voor de voeten lopen'
NSC spreekt zich voor het eerst ook duidelijk uit over de wet. Zo zegt Woordvoerder Wonen Merlien Welzijn: ‘Het gevoerde beleid verdeelt de schaarste van huur naar koop, de oplossing is meer bouwen.'

De partij wilt duidelijk dat de typische ‘huisjesmelkers’ worden aangepakt, maar gelooft dat deze maatregelen ook de kleine investeerders treft: 'De boefjes moeten aangepakt, maar de grofmazigheid van deze aanpak heeft onbedoelde effecten. Regie betekent dat je moet ingrijpen waar het misgaat en dat je partijen die goed bezig zijn, door in dit land te investeren, niet voor de voeten moet lopen.’

BBB: aanbod vergroten, vraag verlagen
De BBB wil eerst meer weten over de wet. Woordvoerder wonen Cor Pierik: ‘De effecten van de regie op de woningmarkt door Hugo de Jonge en Marnix van Rij zijn nog niet volledig ingevoerd en of geëvalueerd. We kunnen dus niet een sluitend antwoord geven.'

Volgens de partij is het gewenste effect heel simpel: aanbod vergroten, vraag verlagen. 'Als er wetten en regels op tafel liggen die dit niet bewerkstelligen, dan zullen wij hierover kritische vragen stellen. De details van wetten zullen belangrijk zijn bij het komen tot een oordeel over de wet.’

Op de vraag of de wet alsnog controversieel verklaard kan worden, worden onduidelijk gereageerd: 'Dat zou een mogelijkheid kunnen zijn.'

Woensdag 31 januari zal er in de Tweede Kamer een debat plaatsvinden over de Wet Betaalbare Huur. Deze moet namelijk nog goedgekeurd worden door de Eerste en Tweede kamer. Eerder uitte de Raad van State ook al kritiek op de doelmatigheid van de wet.

Benieuwd naar de verhuurwaarde van je woning?

Bereken via ons gratis je verhuurprijs!

Doe de gratis aanvraag