Wet Betaalbare Huur: de belangrijkste punten op een rijtje

Het woningwaarderingsstelsel (WWS) staat op het punt aanzienlijke veranderingen te ondergaan, met directe implicaties voor verhuurders in Nederland. De wet betaalbare huur wacht inmiddels enkel nog op goedkeuring van de eerste kamer en zal, bij akkoord, naar alle waarschijnlijkheid al op 1 juli 2024 in werking treden.Een nauwkeurige berekening van de maximale huurprijs wordt essentieel onder de nieuwe puntentelling. Hier zijn de kernpunten die verhuurders in overweging moeten nemen:

1.Introductie van middenhuur:

Met de introductie van de middenhuurcategorie ondergaat de Nederlandse huurmarkt een significante verandering. De cruciale liberalisatiegrens verschuift naar 187 punten, wat betekent dat woningen met een puntentelling van 187 of hoger in de geliberaliseerde huursector vallen.

De nieuwe categorieën:
•    Sociale huur (tot 140 punten)
•    Middenhuur (141 - 186 punten)
•    Vrije sector (vanaf 187 punten)

 Enkel in laatste categorie gelden geen maximale huurprijzen en doet de marktwerking haar ding.

2.    Dwingend maken WWS
•    Puntentelling bij aanvang huurovereenkomst
Met de wet betaalbare huur zal het voortaan verplicht worden om bij de start van een huurovereenkomst de huurder een puntentelling rapport te overhandigen.

•    Verbod op excessieve huurprijzen
Verhuurders zullen verplicht zijn zich aan het WWS-systeem te houden. Huurders kunnen bij zich bij de huurcommissie melden als ze denken een huurprijs te betalen die niet conform het puntenstelsel is. Dit kan leiden tot boetes voor verhuurders en verplichte huurprijsverlagingen.

3.    Energieprestatie:
Verhuurders worden aangemoedigd om woningen te verduurzamen door aftrekpunten toe te kennen voor mindere energielabels (E, F en G) en extra punten voor goede labels (A en hoger). Hierdoor wordt een goed geïsoleerde woning waardevoller voor potentiële huurders. Beoordeling van de woning vindt plaats bij de start van de huurovereenkomst. Als er geen energielabel beschikbaar is, wordt de puntentoekenning gebaseerd op het bouwjaar. Deze wijziging benadrukt het belang van een geldig energielabel bij aanvang van de huur. Hoewel het verhuurders meer duidelijkheid en controle geeft over de energieprestatie, is het belangrijk op tijd te zorgen voor een geldig label om mogelijke kosten en een lagere huurprijs te voorkomen.

Wat nu?
Om de impact van deze veranderingen te begrijpen en effectief te reageren, is het cruciaal voor verhuurders om zich goed voor te bereiden. Hier zijn enkele stappen die verhuurders kunnen nemen:

1.    Herbereken de maximale huurprijs
Maak gebruik van het nieuwe rekenmodel om de maximale huurprijs te berekenen volgens de voorgestelde wijzigingen. Dit geeft inzicht in mogelijke aanpassingen.

Extate Housing kan deze puntentelling ook voor u uitvoeren. Onze experts stellen een gepersonaliseerd rapport op en brengen de eventuele verbeterpunten duidelijk in kaart. Interesse? Neem dan contact met ons op via het contactformulier!

2.    Focus op duurzaamheid
Overweeg investeringen in duurzaamheid om extra punten te verdienen en de waarde van de woning te verhogen.

3.    Blijf op de hoogte:
Volg de voortgang van de wetgeving en zorg ervoor dat u op de hoogte bent van eventuele aanpassingen of aanvullende informatie.

Door proactief te handelen en deze wijzigingen zorgvuldig te implementeren, kunnen verhuurders zich aanpassen aan het evoluerende landschap van huurprijsbepaling en -regulering in Nederland.

Benieuwd naar de verhuurwaarde van je woning?

Bereken via ons gratis je verhuurprijs!

Doe de gratis aanvraag